Mediatiedote: Aktiivisella vuoropuhelulla kohti kokonaisvaltaista urheilijoiden osaamisen tunnistamista

Mikko Kurkelan tekemässä toimintatutkimuksessa on selvitetty urheilijoiden uran aikana hankkimaan osaamista suhteessa tulevaisuuden työelämätaitoihin. Urheilun ja opiskelun yhdistämisen näkökulmasta on olennaista tunnistaa, minkälaisia työelämätaitoja urheilija oppii urheilu-uransa aikana.

Voit tutustua tärkeään aiheeseen pureutuvaan Kurkelan opinnäytetyöhön osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112221935

Tampereen Urheiluakatemia on mukana samaan teemaan liittyvässä Erasmus+ SCORES-hankkeessa. Hankkeen tähänastisiin toimenpiteisiin voit tutustua osoitteessa https://www.tampereenurheiluakatemia.fi/scores-hanke-2019-2021/

 

admin