SCORES-hankkeen ohjausryhmä tapasi Italian Modenassa 13.-14.1.2020

Urheilu-uralla syntyvän, työelämässä hyödyllisen osaamisen tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen pureutuvan Erasmus+ SCORES -hankkeen kumppanit tapasivat suunnitellusti Italian Modenassa 13.-14.1. ohjausryhmän kokouksessa. Hankekonsortio koostuu kuuden maan edustajista. Suomen lisäksi mukana ovat hanketta koordinoiva Espanja, Italia, Belgia, Hollanti sekä Bulgaria. Hankkeen tarkoituksena on selvittää työnantajien odotuksia urheilijoita kohtaan; auttaa urheilijoita tunnistamaan ja tuomaan esille uran aikana kehittynyttä osaamistaan sekä vahvistaa valmentajien ja taustajoukkojen kaksoisurataitoja.

Modenan tapaamisessa agendalla olivat hankkeen aikataulun, budjetin ja tuotettavien materiaalien tilannekatsaus; päähuomiot syksyllä eri maissa pidetyistä valmentakoulutuksista; maaliskuussa alkavan pilottivaiheen toimintasuunnitelma sekä keskustelu urheilijatodistuksesta. 13.1. järjestetyssä seminaarissa tutustuttiin lisäksi toiseen meneillään olevaan eurooppalaishankkeeseen (Erasmus+ DONA), joka keskittyy erityisesti naisurheilijoiden kaksoisuraan.

Seuraavan kerran SCORES-hankkeen partnerit tapaavat Tampereella 16.-17.9.2020. Tätä ennen hankkeessa aloitetaan pilottivaihe, johon osallistuvat eri maissa syksyllä 2019 koulutetut valmentajat yhdessä valitsemiensa urheilijioiden kanssa. Pilotissa valmentajien ja urheilijoiden käyttöön tuodaan työkalut, joiden avulla he pääsevät kiinni urheilu-uralla kehittyviin työelämätaitoihin ja niiden tietoiseen vahvistamiseen. Tueksi pilotille avataan maaliskuun alussa verkko-opintokokonaisuuden tehtävineen. Pilottivaiheen tiedotustilaisuus tullaan järjestämään valmentajille urheilijoineen helmi-maaliskuussa.

Grazie Italia e Modena! È buono per continuare.

***

Hankeväki kokouspaikkana toimineella Modenan kaupungintalolla

 

Modenassa kaksi hanketta kohtasivat: esittelyssä SCORES ja DONA -projektit

 

Hankkeen update: esitysvuorossa projektia hallinnoivan BLink-konsulttitoimiston Alla Krinitsyna
admin